Hägerstens hembygdsförenings logotype

Välkommen

Litteratur

Vår lokal

Vår förening

Kartor, bilder

Länkar

Vår föreningVi hänvisar till vår nya hemsida: hembygd.se/hagersten

Där finns aktuell info om föreningen, om aktiviteter och medlemskap.Historia
Föreningen bildades 1958 (efter församlingsdelningen) som en "avknoppning" från Brännkyrka Hembygdsförening som haft hela Brännkyrka församling som sitt arbetsområde.

Administration och finansiering
Hägerstens Hembygdsfärening är en ideell organisation. Vi har inte något kansli och det är aktiva medlemmar som sköter administration och andra uppgifter ideellt och utan ersättning. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, arrangemangsavgifter och försäljning av skrifter.

Våra uppgifter
Att dokumentera gammalt och nytt i ord och bild
Att bevaka bebyggelse- och planeringsfrågor
Att informera och engagera gammal och ung
Att ge ut årsskriften Hägerstensbygden se litteratur
Att göra utställningar om olika företeelser i Hägersten
Att anordna vandringar, bussturer, föreläsningar och andra arrangemang

Vårt arbetsområde
Hägerstens församling med stadsdelarna: Liljeholmen, Gröndal, Aspudden, Örnsberg, Hägerstenshamnen, Axelsberg, Mälarhöjden, Hägerstensåsen, Hökmossen, Telefonplan, Midsommarkransen och Västberga (den del som ingår i Hägerstens församling) se kartor


Hägerstens Hembygdsförening
E-post info@hagerstensbygden.se