e Hägerstens Hembygdsförening: Välkommen
Hägerstens hembyggds logotype

Välkommen

Litteratur

Vår lokal

Vår förening

Kartor, bilder

Länkar

Välkommen

till Hägerstens Hembygdsförening

Vi hänvisar till vår nya hemsida: hembygd.se/hagersten

Där finns aktuell info om föreningen, om aktiviteter och medlemskap.

Hägerstens gård, tidigt 1900-tal Hägerstens gård byggd i mitten av 1750-talet.
Foto tidigt 1900-tal

I storstaden finns många hembygder. Vår förening vänder sig till dig som bor i eller har anknytning till Hägersten.

Vi bevakar aktivt vad som händer i dag, extra viktigt i en växande storstad.
Förtätningar och nya trafikleder får aldrig hota vårt kulturarv.

En av våra viktigaste uppgifter är att lyfta fram vår lokalhistoria och därigenom bygga broar mellan generationerna. Vår nutid är våra barns historia!

Hjälp oss att värna om historien och påverka framtiden. Bli medlem!

.