Hägerstens hembygdsförenings logotype

Välkommen

Litteratur

Vår lokal

Vår förening

Kartor, bilder

Länkar

Karta T-bana Karta gårdar Gårdar bild1 Gårdar bild2

Kartor, bilder

Vårt verksamhetsområde
Nu växer innerstaden sig in i vårt område via Liljeholmen.
Vi kommer alltid att bevaka eventuella hot mot vår kulturmiljö.

2. Karta med gårdar.  Klick till 3.
1. Karta med T-bana
2. Karta med nedanstående gårdar
3. Bilder på Hägerstens gård, Slätten, Västberga gård, Fader Höks krog och Klubben
4. Bilder på Katrineberg, Charlottendal, Fågelsången, Ekensberg och Hökmossen
Hägerstens församling, vårt bevakningsområde är gråmarkerat på kartorna.